Retour & Service

Retourrecht

Niet tevreden?

U krijgt 14 dagen de tijd om uw aankoop terug te sturen.
Hieronder vindt u de voorwaarden om te retouren.

Retourvoorwaarden 

Indien u een consument bent (dit is het geval wanneer u ofwel de producten niet aankoopt in het kader van uw beroepsactiviteit ofwel indien u een particulier bent),heeft u het recht om de producten naar ons terug te zenden en uw geld terug te ontvangen.

In overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving inzake de verkoop op afstand (wet van 6 April 2010), heeft de cliënt het recht afstand te doen van zijn aankoop zonder bestraffingen en zonder opgave van redenen. De cliënt beschikt over een tijd van 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de ontvangst van de bestelde goederen om ze terug te sturen naar ULTIMEDI BVBA tegen omwisseling of restitutie.

Om de restitutie of omwisseling te verkrijgen, moet de cliënt op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid de nieuwe producten inclusief leveringsbon terugsturen, in hun originele verpakking, onbeschadigd en vergezeld van alle eventuele accessoires naar het volgende adres:

Ultimedi BVBA
t.a.v. ULTIMEDI Shop
Bruggestraat 210
8770 Ingelmunster (België)

Terugbetaling

ULTIMEDI dient de terugbetaling opnieuw bij te schrijven binnen 14 dagen, elke som gedebiteerd inclusief verzendkosten. ULTIMEDI is niet verplicht om de extra kosten terug te betalen, indien de consument uitdrukkelijk heeft gekozen voor een andere wijze van levering dan de minst dure type standaard levering aangeboden door ULTIMEDI. De terugbetaling wordt gedaan op hetzelfde rekeningnummer als waarvan de klant betaald heeft.

Indien u wenst te verzaken aan uw bestelling na ontvangst van de producten, mag u de ontvangen producten niet openen. U moet ons schriftelijk inlichten binnen de veertien werkdagen vanaf de dag dat u de producten heeft ontvangen.

Indien u ervoor kiest om te producten te retourneren overeenkomstig, dan moet u de producten- op uw kosten en risico- naar ons terugzenden in de staat waarin u ze ontvangen heeft.

Nog vragen?

Contacteer onze klantenservice »